Tematräffar

För våra skolor i kommunen anordnar vi även tematräffar och temadagar för både skolpersonal och elever. Syftet med dessa träffar är att sprida godbitar ur vårt rika kulturarv med inriktning på olika umgängesseder som i alla tider roat och givit människor värdefull avkoppling och kontraster, och som varit viktiga "motmedel" till sidoaktiviteter, kort sagt varit viktiga inslag i människors fostran, främst ungdomar.

För lärare, skolpersonal:
Under tematräffar vill vi låta deltagarna pröva på och uppleva axplock ur olika tillsammans-aktiviteter såsom lekar av olika slag med- och utan musik och sång, friarelekar, enkla danslekar och även några olika och enkla danser, både gamla och även lite modernare. Vissa inslag har karaktären av tokigheter och syftar till att locka fram barnasinnet inom oss och få utlopp för kreativitet och fantasi, men också få träning i koordination, samarbete och rytmik.

För elever:
Under 2009 genomförde Stuffa Temadagar med rubriken: Dans - lek - rytmik - kultur - träning.
Besökta skolor var Österslättskolan och Väggaskolan i Karlshamn, Högstadiet Dackeskolan i Ryd samt Högstadiet Bokelundsskolan i Sölvesborg.