Organisation 2017
 
Stuffakommitté:
Anders Peterson, ordförande
Jenny Fröling, kassör
Emma Liljeroth
Jill Svensson
Christer Mattsson
Ann-Charlotte Eliasson
Anna Minders
 
Musikansvariga:
Stefan Nilsson
Magnus Jönsson
Emma Liljeroth
Rebecka Svensson
 
Huvuddansledare:
Johan Olsson, sammankallande
Anders Peterson
Anna Minders
Mikael Malmros
Christer Mattsson
Vakant
Vakant
 
Representant till distrikt:
Anders Peterson
Jill Svensson
 
Café stuffa:
Camilla Thomasson
Anna Martinsson
Ingela Björkqvist
 
Valberedning:
Annika Nilsson
Ola Mattsson
Tord Johansson