Några bilder från våra kurser och temadagar.

Bildgalleri 2: Temadag på Väggaskolan, Våren 2003