Historik

Så startade Stuffa (stuffa= dansa)
Jag vågar Stuffa startade som ett ungdomsprojekt, för att motverka de ungdomsproblem som fanns i samhället under slutet av 1970- och början av 1980-talet.
I Karlshamn har "Stuffa" funnits sedan 1981. Under de första 5-10 åren engagerades 700-800 deltagare per vecka, främst ungdomar.

Analogi:
 • För att kunna prata tyska, bör man gå på språkkurs
 • För att köra bil, måste man gå på körskola/körkort
 • För att kunna dansa, bör man gå på danskurs


 • Stuffa för ungdomar:
  Fredag kväll den 5 mars 1982 startade Stuffa-Kommittén den första danskursen i Karlshamns Folkets Park, Bellevueparken.

  Förberedelserna startade redan under hösten året innan. Bellevueparken och ett 100-tal liknande nöjesplatser hade de senaste åren fått se sina dansverksamheter minska kraftigt, eller att de upphört helt. Efter tre år med omfattande kommunalt ekonomiskt stöd, överlät Folkets Hus parken till Karlshamns kommun, men dansverksamheten var nedlagd och övriga aktiviteter räckte inte till som underlag för att motivera Bellevueparkens existens.

  Föreningslivet inbjöds till samarbete med syfte att rädda parken. De aktivaste föreningarna blev Visans Vänner, SSU, Musikforum och Stuffa. Man ordnade stödgalor och skapade på även andra sätt opinion för att rädda parken.

  Stuffa inriktade sig på att ta sig an uppgiften att lära ungdomar dansa. Det var ju den kunskapen som behövdes om parken skulle kunna leva upp på nytt igen. Inom Asarums Folkdanslag fanns en grupp ledare och ungdomsdeltagare som kände ett starkt engagemang för denna uppgift. Man använde förberedelsetiden till att förkovra sig i även "moderna danser", sådana som inte är så vanliga bland folkdansare, men där utlärnings-metodiken skulle komma väl till pass. Dansen skulle bli "medlet" för att samla ungdomar till parken.

  Premiärkvällen stod 100 tjejer och 100 killar i högstadieåldern på Bellevueparkens dansgolv, och ett 30-tal ledare och funktionärer ledde med fast hand ungdomarna i deras första stapplande danssteg. Dansen Stuffing kom att bli öppningsdansen för det otal ungdoms-danskurser som därefter har deltagit i Stuffa´s verksamhet.

  De två första timmarna utgjordes av danskursen med föranmälda deltagare. Kl 21 öppnades portarna för ytterligare ungdomar som strömmade i hundratal för att deltaga i efterstuffen. Då fortsatte man med fri dans, Vissa kvällar uppträdde lokala artister/grupper, ibland ifrån föreningslivet, t ex trampolingrupp, boxningsklubben, brottare, shotoclan-, karate-, badminton-, handbolls- och judoklubbar, men även trollkonstnärer, revyartister, m fl. Inga världsartister behövdes, att vara sin egen underhållning var en viktig målsättning.

  Genom dansen tränades också artighet mot danspartner och orkestrar. Dansen kom att motverka negativa sidoaktiviteter. Karlshamns Fritidsförvaltning åtog sig generösa ekonomiska bidrag, varmed verksamheten subventionerades, till glädje för alla de ungdomar som ville deltaga på kurser och efterstuffar. En förutsättning var att verksamheten bedrevs i en drogfri miljö. Stuffa fick uttalat stöd från många andra håll i samhället, inom skolan, från ordningsmakten, bland föräldrar och politiker, och inte minst från deltagande ungdomar. Alla vi stuffa-ledare som genomförde denna verksamhet, kände oss uppskattade för det ideella arbete vi utförde.

  Även vuxna ville stuffa:
  Ganska snart startade vi också liknande danskurser för vuxna deltagare. Även dessa med ca 200 deltagare per kurs. Ända sedan starten har dansen Bugg utgjort den största dansen. Under de första 20 åren hade uppemot 9 000 deltagare räknats in i de ca 50 genomförda kurserna.