Föreningen

"Jag vågar Stuffa" har dansen som "medel" för att skapa tillsammans-aktiviteter för tjejer och killar, och för att kunna i en drogfri miljö lära ungdomar dansa och umgås på ett naturligt, självsäkerhetsskapande och hänsynstagande sätt. Merparten av deltagarna har varit i högstadieåldern, men även för 5:e och 6:e klassare har kombinerade kurs- och discokvällar arrangerats. Dessa stuffa-aktiviteter har baserats på ett förenings-kommunalt samarbete.

Verksamheten omfattar även dansutbildning för vuxna, och vanligtvis genomförs två danskurser per år med en 10-talet kurskvällar per kurs. Bugg utgör huvuddansen, men även foxtrot och enkla sällskapsdanser ingår i dansutbildningarna. Antalet kursdeltagare begränsas till 100 damer och 100 herrar. Danskurserna hålls i Bellevueparken, Karlshamn. Ca 25-talet ledare ger individuell hjälp under kurskvällarna.

Engagemang på skolor är en annan och viktig insats som stuffa brukar anlitas till. Då handlar det ofta om att leda Temadagar i ämnena; kultur - dans - rytmik. Uppemot 400 elever kan då samtidigt få uppleva hur ofarligt och trevligt dansaktiviteter kan vara.

Målsättningen är inte att få fram elitdansare, utan att kunna sprida danskunskaper till många människor, så att man kan deltaga i och få ett givande utbyte i de flesta dans- och nöjessammanhang. Dans är ju även en sport som ger bra motion!

Jag vågar stuffa utgör en sektion inom Asarums Folkdanslag med egna kommittér och organisation. link.gif (899 bytes)

Mera om historiken bakom "Jag vågar stuffa" finns här. link.gif (899 bytes)